Search
Close this search box.

Hộ chiếu Síp theo Chương trình đầu tư

Chương trình Đầu tư Síp đã bị Chính phủ của nó tạm dừng ở hình thức hiện tại vào đầu tháng 11 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chương trình Đầu tư Síp là con đường nhanh nhất để có được quyền cư trú và quyền công dân ở Châu Âu, thông qua một quy trình đơn giản và hiệu quả và không có bất kỳ yêu cầu cư trú nào. Hộ chiếu Síp, cấp cho người thụ hưởng quyền sống, làm việc và học tập ở tất cả các quốc gia châu Âu, cùng với quyền tự do tiếp cận hơn 180 quốc gia miễn thị thực. Hơn nữa, toàn bộ gia đình đủ điều kiện để nộp đơn bao gồm vợ / chồng, con cái, người lớn phụ thuộc đến 28 tuổi và cha mẹ của người nộp đơn chính. Ngoài ra, Síp có một chế độ thuế thuận lợi và sau năm năm nhập quốc tịch, các nhà đầu tư có thể giảm đáng kể khoản đầu tư vào bất động sản của họ từ khoảng € 2 triệu xuống € 500,000.

Quyền lợi

Giá trị đầu tư

Đầu tư theo Chương trình Đầu tư Síp chủ yếu xoay quanh việc mua lại bất động sản. Có rất nhiều lựa chọn đầu tư, theo đó người ta có thể đầu tư vào một hoặc nhiều bất động sản nhà ở với tổng số tiền là 2 triệu €. Ngoài ra, người ta có thể kết hợp bất động sản nhà ở (tối thiểu 500.000 €) với nhiều lựa chọn đầu tư thương mại khác (tổng giá trị ít nhất là 2 triệu €). Hơn nữa, một trong hai lựa chọn liên quan đến khoản đóng góp không hoàn lại của chính phủ là 150.000 €. Người nộp đơn phải duy trì các khoản đầu tư của mình trong thời gian tối thiểu là năm năm, sau đó họ có thể bán tài sản của mình, với điều kiện họ giữ một tài sản để ở riêng với giá trị ít nhất 500.000 €. Nơi cư trú cá nhân như vậy sẽ được lưu giữ miễn là nhà đầu tư duy trì quốc tịch Síp.

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN

1
2
3
4
5
6

1 THÁNG

 • – Sự tham gia của công ty được chỉ định
  – Chuẩn bị hồ sơ cư trú
  – Con đường đầu tư đã chọn
  – Thanh toán đầy đủ các khoản đầu tư
  – Nộp hồ sơ cư trú và sinh trắc học
  – Chuẩn bị hồ sơ quốc tịch

5 NGÀY

Giấy phép cư trú được cấp

Đơn xin nhập tịch
Nộp và thanh toán phí

6 THÁNG

Đơn xin nhập tịch được chính quyền địa phương xem xét

Phê duyệt về nguyên tắc được ban hành

Tuyên thệ trung thành được thực hiện và giấy chứng nhận nhập tịch được cấp

 

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.