Search
Close this search box.

Malta cấp quốc tịch cho các dịch vụ đặc biệt bằng hình thức đầu tư trực tiếp

Các quy định mới đặt ra một quy trình nộp hồ sơ đơn giản để có được Quốc tịch Malta, theo đó yêu cầu người nộp đơn phải cư trú tại Malta trong thời gian ba năm.

Được gọi là chương trình Quốc tịch cho các dịch vụ đặc biệt bằng hình thức đầu tư trực tiếp, đơn đăng ký yêu cầu ba hình thức đầu tư. Cụ thể là chuyển nhượng vốn, đầu tư hoặc cho thuê bất động sản nhà ở và quyên góp cho một tổ chức tình nguyện tại địa phương.

Quyền lợi

Giá trị đầu tư

Có ba hình thức đầu tư cần thiết để Cấp Quốc tịch cho các Trường hợp Đặc biệt, đó là chuyển nhượng vốn, đầu tư hoặc cho thuê bất động sản nhà ở và quyên góp cho một tổ chức tình nguyện địa phương. Vốn đầu tư bắt buộc là €600.000 đối với những ứng viên đã cư trú tại Malta trong thời gian 36 tháng, hoặc ngoại lệ là €750.000 đối với những ứng viên đã cư trú trong khoảng thời gian 12 tháng. Trong cả hai trường hợp, người nộp đơn phải chứng minh khoản đầu tư vào bất động sản với giá trị tối thiểu là €700.000 hoặc bằng cách cho thuê chỗ ở với giá tối thiểu €16.000 mỗi năm trong thời gian 5 năm. Hình thức đầu tư thứ ba được yêu cầu là quyên góp với số tiền tối thiểu là €10.000.

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN

1
2
3
4
5
6
7
1 June 2018

2 - 3 TUẦN

 • – Đương đơn và người phụ thuộc trưởng thành có sức khoẻ tốt
 • – Chuẩn bị hồ sơ cư trú và nộp đơn
 • – Chọn thời gian cư trú: 36 tháng hoặc 12 tháng ngoại lệ
 • – Thanh toán 10.000 EUR không hoàn lại cho khoản đặt cọc và phí phát hành thẻ cư trú
 •  

2 - 3 THÁNG

 • – Đề xuất các cam kết thiết yếu đến Malta
 • – Chuẩn bị hồ sơ đủ điều kiện cấp Quốc tịch và nộp đơn theo thời gian cư trú đã chọn
 • – Thanh toán phí thẩm định và phí quản lý hành chính
 •  

4 - 5 THÁNG

Thư chấp thuận đủ điều kiện được phát hành cho đương đơn để nộp quốc tịch trong 36 tháng hoặc 12 tháng kể từ khi thẻ cư trú được phát hành

LÊN ĐẾN 36 THÁNG HOẶC 12 THÁNG NGOẠI LỆ

Các cam kết thiết yếu – duy trì liên hệ mật thiết với Malta.

2 - 3 TUẦN

 • – Kê khai bất kỳ thay đổi về tình trạng của người nộp đơn
 • – Chuẩn bị hồ sơ nộp Quốc tịch và nộp đơn (cư trú đủ thời gian 36 tháng hoặc 12 tháng)

 – Thanh toán phí quản lý chính phủ 500 EUR cho mỗi người nộp đơn

Thư chấp thuận về nguyên tắc được phát hành

2 - 3 TUẦN

Người nộp đơn có 4 tháng:

 • Cung cấp bằng chứng cư trú 36 tháng hoặc 12 tháng ngoại lệ
 • Thuê hoặc mua tài sản đủ điều kiện (5 năm)
 • Thanh toán phần đầu tư trực tiếp ngoại lệ còn lại
 • Cho tặng 10.000 EUR cho tổ chức tình nguyện địa phương

Bằng chứng cho các cam kết thiết yếu

 • – Tuyên thệ trung thành được thực hiện và được cấp giấy chứng nhận nhập tịch
  – Nộp đơn xin Hộ chiếu và được cấp trong vòng 5 ngày làm việc

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.

Gửi lời đề nghị