Search
Close this search box.

Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ theo Chương trình đầu tư

Chương trình Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ theo Đầu tư cung cấp các lựa chọn đầu tư khác nhau để có được quốc tịch thông qua một quy trình đơn giản, dễ hiểu và tương đối hiệu quả về chi phí. Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng được lấy trong ba tháng và có thể bao gồm các thành viên gia đình phụ thuộc tài chính. Chương trình cung cấp cho các nhà đầu tư quyền thường trú vĩnh viễn, quyền làm việc và đầu tư lâu dài tại một quốc gia có nền kinh tế mạnh và là cầu nối giữa Châu Âu và Châu Á.

Quyền lợi

Giá trị đầu tư

Có một số lựa chọn đầu tư theo Chương trình Đầu tư theo Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng bao gồm: mua bất động sản với giá tối thiểu là 250.000 đô la; đầu tư vốn cố định tại Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 500.000 đô la; đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc quỹ bất động sản; 500.000 đô la đầu tư vào các công cụ nợ của Chính phủ đã được phê duyệt; thành lập một công ty tại Thổ Nhĩ Kỳ với số vốn được trả tối thiểu là 500.000 đô la; và tùy chọn kết hợp một công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra việc làm cho ít nhất 50 nhân viên. Trong mọi trường hợp, khoản đầu tư phải được duy trì trong ba năm.

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN

1
2
3
4
5

3-5 NGÀY

 • – Dịch thuật và công chứng hộ chiếu
  Đăng ký ID thuế Thổ Nhĩ Kỳ
  – POA để mua bất động sản hoặc mở tài khoản ngân hàng, đăng ký cư trú và quốc tịch

2-3 TUẦN

 • – Đơn được chính quyền địa phương xem xét
 • – Thanh toán € 5,500
 1.  

2-3 TUẦN

 • – Nộp đơn xin cư trú.
 • – Thẻ cư trú sẽ được cấp trong 1 năm.

2-3 THÁNG

 • Nộp đơn xin nhập quốc tịch (người nộp đơn có thể chọn tên Thổ Nhĩ Kỳ) và sự chấp thuận sẽ được cấp

2 TUẦN

 • Hộ chiếu & thẻ căn cước đã được cấp

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.

Gửi lời đề nghị