Saint Kitts và Nevis Quốc tịch theo Chương trình Đầu tư

Chương trình Quốc tịch St. Kitts và Nevis theo Đầu tư là chương trình quốc tịch lâu đời nhất trên thế giới thuộc loại này. Quốc đảo sinh đôi St. Kitts và Nevis là thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh và duy trì tư cách thành viên trong các tổ chức khu vực và quốc tế khác nhau bao gồm Liên hợp quốc. Chương trình mở rộng cho các thành viên gia đình phụ thuộc bao gồm anh chị em của người nộp đơn chính và / hoặc vợ / chồng. Chương trình Đầu tư Quốc tịch St. Kitts và Nevis cũng cung cấp Đơn đăng ký cấp tốc VIP, để theo dõi nhanh thời gian xử lý đến 45-60 ngày.

Quyền lợi

Giá trị đầu tư

Có hai lựa chọn đầu tư theo Chương trình Đầu tư theo Quốc tịch St. Kitts và Nevis. Lựa chọn đầu tiên là đóng góp không hoàn lại cho Quỹ Tăng trưởng Bền vững của Chính phủ với số tiền 150.000 đô la. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể đầu tư vào các dự án phát triển bất động sản được chính phủ phê duyệt như khách sạn, biệt thự và khu nghỉ dưỡng với các tùy chọn sở hữu tự do, sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phân đoạn. Giá trị đầu tư cho một nhà đầu tư duy nhất là 400.000 đô la trong thời gian 5 năm hoặc 200.000 đô la trong thời gian 7 năm trong đó khoản đầu tư chung với người nộp đơn chính khác được thực hiện với tổng giá trị là 400.000 đô la. Bất động sản đầu tư có thể được bán sau thời gian nắm giữ bắt buộc.

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN

1
2
3
4
5

2-4 TUẦN

  • – Người nộp đơn chính ở trạng thái tốt
  • – Tùy chọn đầu tư đã chọn
  • – Chuẩn bị và nộp hồ sơ
  • – Thanh toán phí thẩm định và xử lý không hoàn lại. 7.500 đô la cho người nộp đơn chính và thêm 4.000 đô la cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi

45-60 NGÀY

  • – Đơn đăng ký được Đơn vị Đầu tư (CIU) xét duyệt Quốc tịch

Phê duyệt theo nguyên tắc đã được ban hành

4 TUẦN

  • – Khoản đầu tư đã chọn được thanh toán và hoàn tất
  • – Thanh toán phí chính phủ (chỉ áp dụng nếu lựa chọn đầu tư thông qua bất động sản). $ 35,000 cho người nộp đơn chính, thêm $ 20,050 cho vợ / chồng, $ 40,000 cho anh chị em và thêm $ 10,050 cho bất kỳ người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn nào khác

Giấy chứng nhận nhập tịch được cấp

Hộ chiếu được cấp

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.

Gửi lời đề nghị