Search
Close this search box.

Chương trình cư trú

Chương trình Cư trú về cơ bản là một chương trình định hướng thuế nhằm thu hút đầu tư từ các công dân EU, EEA hoặc Thụy Sĩ không phải là thường trú nhân của Malta. Khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể, những cá nhân có giá trị ròng cao, có thu nhập thường xuyên và ổn định (bao gồm cả thu nhập từ lương hưu), có thể được hưởng mức thuế suất cố định 15% đối với thu nhập từ nguồn nước ngoài chuyển đến Malta, chịu mức thuế tối thiểu hàng năm là 15.000 EUR cho cả gia đình. Chương trình cũng cung cấp nơi cư trú lâu dài, theo đó các nhà đầu tư và các thành viên gia đình phụ thuộc kinh tế của họ, có thể cư trú và định cư tại Malta.

Quyền lợi

Giá trị đầu t

Đầu tư theo Chương trình Cư trú khác với các chương trình khác vì khoản đầu tư ban đầu tương đối hợp lý cùng với mức thuế hàng năm chỉ ở mức tối thiểu. Khoản đầu tư ban đầu bao gồm khoản đầu tư vào mua bất động sản với giá trị tối thiểu là 220.000 EUR hoặc thuê với giá ít nhất 8.750 EUR hàng năm. Hơn nữa, lệ phí nộp đơn không hoàn lại là 6.000 EUR được áp dụng, cũng như bảo hiểm y tế EU cho tất cả người nộp đơn. Trên cơ sở hàng năm, một người phải trả khoản thuế tối thiểu là 15.000 EUR, duy trì tài sản và bảo hiểm y tế, và không cư trú ở bất kỳ khu vực pháp lý duy nhất nào khác hơn 183 ngày.

Quy trình và thời gian

1
2
3
4
5
6
7
8

1 THÁNG

Chuẩn bị hồ sơ và nộp. Mua bảo hiểm y tế. Thanh toán khoản phí nộp đơn không hoàn lại 6.000 EUR.

3 - 4 THÁNG

Đơn được xem xét bởi cơ quan địa phương

Phỏng vấn tại Malta

1 TUẦN

Thư ý định do chính quyền địa phương cấp

1 TUẦN LÊN DẾN 1 NĂM

  1. – Mua (tối thiểu 220.000 EUR) hoặc thuê (tối thiểu 8.750 EUR) tài sản đủ điều kiện
  2. – Thanh toán tối thiểu tiền thuế là 15.000 EUR cho năm đầu tiên

1 TUẦN

Thư chấp thuận do chính quyền địa phương cấp

 

1 TUẦN

Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp thẻ cư trú

6 - 8 TUẦN

Thẻ cư trú được phát hành bởi chính quyền địa phương.

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.

Gửi lời đề nghị