Giấy phép Đầu tư Cư trú Bồ Đào Nha

Còn được gọi là ‘Thị thực Vàng’, chương trình Giấy phép Đầu tư Cư trú Bồ Đào Nha cho phép công dân nước thứ ba có được quyền cư trú tại Bồ Đào Nha thông qua đầu tư. Quá trình nộp đơn rất đơn giản với thời gian trung bình từ 5-8 tháng và có thể bao gồm các thành viên gia đình phụ thuộc tài chính. Các nhà đầu tư tham gia chương trình chỉ cần một chuyến thăm thực tế đến Bồ Đào Nha với yêu cầu lưu trú tối thiểu là bảy ngày trong năm đầu tiên. 

Các nhà đầu tư đủ điều kiện để đăng ký thường trú hoặc quốc tịch sau năm năm khi kết thúc chương trình. Quốc tịch Bồ Đào Nha cho phép tự do đi lại trong Liên minh châu Âu.

Quyền lợi

Giá trị đầu tư

Nhà đầu tư có thể lựa chọn một số hình thức đầu tư và phải thực hiện trước khi nộp đơn đăng ký. Khoản đầu tư phải được duy trì trong thời gian tối thiểu là năm năm.

Loại hình đầu tư phổ biến nhất là mua lại bất động sản có thể là nhà ở, thương mại, nông thôn hoặc đất. Các ngưỡng đầu tư bất động sản tối thiểu là: 500.000 EUR cho bất động sản mới, 400.000 EUR cho bất động sản mới ở những vùng ít người sinh sống, 350.000 EUR cho những bất động sản cũ hơn 30 năm hoặc nằm trong khu vực tái tạo đô thị được chỉ định và 280.000 EUR cho những bất động sản trên 30 năm ở những vùng ít người sinh sống. Tài sản không đủ điều kiện khi ở Lisbon, Porto hoặc vùng ven biển của đất liền.

Các tùy chọn chuyển nhượng vốn khác bao gồm: 250.000 EUR cho Công việc Nghệ thuật & Phục hồi Di sản Văn hóa Bồ Đào Nha; 500.000 EUR cho Nghiên cứu Khoa học hoặc Công nghệ; 500.000 EUR Đầu tư hoặc Quỹ Cổ phần Tư nhân để Vốn hóa Công ty; hoặc đầu tư vốn 1.500.000 EUR.

Hai loại đầu tư khác liên quan đến việc tạo ra ít nhất 10 công việc hoặc 5 công việc cùng với việc chuyển khoản 500.000 EUR để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Bồ Đào Nha.

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN

1
2
3
4
5

1 - 3 THÁNG

ĐẦU TƯ

Khoản đầu tư cần hoàn tất trước khi nộp đơn. Trong trường hợp đầu tư bất động sản, sẽ phải mất từ 1-3 tháng để hoàn thành thủ tục mua bán.

2-3 THÁNG

ĐĂNG KÝ TRƯỚC

Để được chấp thuận, hồ sơ cần nộp cho Cơ quan nhập cư và biên giới Bồ Đào Nha (SEF).

DỮ LIỆU SINH TRẮC HỌC

Một lần hẹn ngày là do SEF đưa ra, chính người nộp đơn và các thành viên trong gia đình phải đến thăm Bồ Đào Nha để nộp dữ liệu sinh trắc học của họ để hoàn thành ứng dụng. Ngày hẹn có thể là đặt từ 1-3 tháng kể từ giai đoạn trước khi phê duyệt.

3 - 7 THÁNG

PHÊ DUYỆT

SEF xử lý và cấp Giấy phép cư trú.

1 THÁNG

PHÁT HÀNH THẺ CƯ TRÚ

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.

Submit Request