Search
Close this search box.

Thượng Hải: Các xu hướng di chuyển toàn cầu

Cô Mixue Qin được mời phát biểu hôm nay tại triễn lãm di trú Uglobal tại Thượng Hải với chủ đề : Các xu hướng di chuyển toàn cầu. Phiên phát biểu gồm các yếu tố và các chương trình để cân nhắc khi đầu tư quốc tịch và VISA thường trú, nơi tốt nhất […]

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.