Search
Close this search box.

Công ty

Đăng ký công ty của bạn ở Malta là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí để thành lập công ty ở Châu Âu với một nền kinh tế ổn định về tài chính, uy tín và có nền tảng. Với nhiều lợi ích khác nhau như cơ cấu nắm giữ tài sản hiệu quả và các phương tiện đầu tư cũng như các khoản hoàn thuế tùy chọn cho các công ty thương mại, Malta là một đất nước tài phán cao cấp, trong đó một người có thể thành lập một công ty trong vòng chưa đầy 48 giờ kể từ khi tất cả các tài liệu cần thiết được hoàn thiện.

Tại Vertex Alliance, chúng tôi cam kết định hướng bạn thông qua các quy định pháp lý, hành chính và tài chính được quy định. Chúng tôi chăm sóc toàn diện quy trình và hướng dẫn bạn từ đầu đến cuối để đảm bảo sự yên tâm và vị thế tốt cho công ty của bạn. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng hoạch định một cấu trúc công ty hiệu quả về chi phí, bổ nhiệm các cán bộ và giám đốc đáng tin cậy, cũng như duy trì công tác bảo trì hàng năm.

Liên lạc

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.

Gửi lời đề nghị