Chương trình thường trú nhân Malta

Theo thông cáo pháp lý số 121 năm 2021, chương trình Thường Trú Nhân Malta (MPRP) cho phép các nhà đầu tư quốc tế giàu tài chính ở các nước thứ ba cư trú, định cư hoặc lưu trú vô thời hạn tại Malta và tận hưởng quyền lợi đi lại miễn thị thực trong khu vực Schengen tối đa 90 ngày trên thời gian 180 ngày. Chương trình MPRP mở rộng cho các thành viên gia đình của cả nhà đầu tư chính và vợ / chồng của họ. Như vậy, con cái, cha mẹ và ông bà phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn cũng có thể đi cùng. Malta là một quốc gia thuộc thành viên của Liên minh Châu Âu, có bề dày lịch sử và văn hóa. Đây là một quốc gia ổn định về chính trị và an ninh, tận hưởng khí hậu Địa Trung Hải ấm áp, với tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, khiến MPRP trở thành một lựa chọn định cư đầu tư hấp dẫn.

Quyền lợi

Giá trị đầu tư

Khoản đầu tư đủ điều kiện theo chương trình thường trú nhân Malta có bốn hạng mục: – trả phí quản lý chính phủ, mua hoặc thuê bất động sản, đóng góp tài chính cho chính phủ và quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương. Tất cả các nhà đầu tư sẽ phải trả một khoản phí hành chính không hoàn lại là 40.000 EUR. Việc đóng góp tài chính cho chính phủ sẽ phụ thuộc vào loại hình đầu tư bất động sản mà nhà đầu tư lựa chọn thực hiện. Nếu các nhà đầu tư chọn mua bất động sản với giá trị tối thiểu 300.000 EUR sẽ được yêu cầu đóng góp 28.000 EUR, trong khi các nhà đầu tư chọn thuê bất động sản với giá trị tối thiểu 10.000 EUR mỗi năm, sẽ phải đóng góp 58.000 EUR. Số tiền này đã bao gồm dành cho vợ / chồng, con cái chưa thành niên và con đã thành niên của nhà đầu tư. Mỗi thành viên là ba mẹ hoặc ông bà của nhà đầu tư hoặc vợ / chồng phải đóng góp thêm 7.500 EUR/người. Bất động sản đầu tư đủ điều kiện phải được giữ tối thiểu trong 5 năm, sau khi địa chỉ cư trú được yêu cầu cung cấp. Các nhà đầu tư cũng phải đóng góp tối thiểu 2.000 EUR cho một tổ chức từ thiện đã đăng ký. Hơn nữa, nhà đầu tư phải sở hữu tài sản có giá trị không dưới 500.000 EUR, trong đó 150.000 Eur phải ở dạng tài sản tài chính.

Quy trình và thời gian

1
2
3
4
5
6
7

1 - 2 THÁNG

  1. Đương đơn ở trạng thái tốt
  2. Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn

4 - 6 THÁNG

  1. Hồ sơ được xem xét bởi cơ quan địa phương
    Thanh toán 10.000 EUR phí quản lý chính phủ khi nộp hồ sơ

Thư chấp thuận trên nguyên tắc được phát hành

LÊN ĐẾN 2 THÁNG

Thanh toán 30.000 EUR còn lại của phí quản lý chính phủ

2 - 3 THÁNG*

-Thanh toán khoản đóng góp chính phủ
-Mua (tối thiểu 300.000 EUR) hoặc thuê (tối thiểu 10.000 EUR/năm) các tài sản đủ điều kiện, duy trì trong 5 năm
-Quyên góp từ thiện
-Mua bảo hiểm y tế
*Người nộp đơn có đến 8 tháng để hoàn thành

Thư chấp thuận cuối cùng và chứng nhận cư trú được phát hành

2 - 4 TUẦN

Thẻ cư trú được phát hành

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.

Submit Request