Dubai: Đầu tư di trú và kế hoạch thành công

Giám đốc điều hành của công ty Vertex Alliance, Ông Kenneth Camilleri được mời phát biểu tại Hội Nghị Asia Outbound tại Dubai. Hội nghị diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên tập trung vào chủ đề “Đầu tư di trú và kế hoạch thành công”. Ngày thứ hai với chủ đề “Cấu trúc […]