Search
Close this search box.

Những thay đổi được công bố đối với Giấy Phép Cư Trú Làm Việc Từ Xa của Malta

Young,Attractive,Woman,In,Dress,,Sunglasses,And,Hat,,Working,In

Tiêu chí mới cho Giấy Phép Cư Trú Làm Việc Từ Xa (MNRP) của Malta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Những thay đổi bao gồm tăng tổng thu nhập hàng năm tối thiểu cần thiết và tăng thời gian lưu trú tối đa.

Thu nhập tối thiểu hiện nay được yêu cầu tăng thêm 9.600 Euro mỗi năm, khiến thu nhập tối thiểu hàng năm được yêu cầu là 42.000 Euro mỗi năm. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, người nộp đơn phải chứng minh mức thu nhập của mình và chứng minh rằng thu nhập này được nhận từ bên ngoài Malta. Ứng viên cần có khả năng làm việc từ xa, bất kể vị trí thực tế của họ. Trước đây, người nộp đơn được yêu cầu chứng minh thu nhập chỉ 32.400 Euro mỗi năm. Số tiền thu nhập tối đa mới được áp dụng cho tất cả các đơn đăng ký từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 trở đi. Người có giấy phép muốn gia hạn và đơn đăng ký được gửi trước ngày này sẽ phải tuân theo mức cũ.

Giấy Phép Cư Trú Làm Việc Từ Xa Malta (MNRP) mang đến cho công dân nước thứ ba cơ hội cư trú tại Malta tối đa một năm.

Những người nộp đơn MNRP trước đây có thể gia hạn giấy phép lưu trú tại Malta lên đến ba năm, với thông báo về những thay đổi gần đây, thời gian lưu trú tối đa sẽ được kéo dài lên bốn năm. Điều này sẽ cho phép những người có Giấy phép cư trú Nomad kéo dài thời gian lưu trú thêm một năm.

Việc gia hạn tùy thuộc vào người thụ hưởng tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của chương trình – điều này bao gồm bằng chứng cho thấy người được cấp giấy phép đã ở Malta trong thời gian tích lũy tối thiểu là 5 tháng trong năm trước.  

Được áp dụng vào năm 2021, Giấy Phép Cư Trú Làm Việc Từ Xa Malta được quản lý bởi Cơ quan cư trú Malta và nhằm mục đích thu hút những người làm việc kỹ thuật số từ xa và các thành viên gia đình phụ thuộc của họ từ khắp nơi trên thế giới.

Để biết thêm thông tin về Giấy Phép Cư Trú Làm Việc Từ Xa Malta, vui lòng truy cập trang website của chúng tôi hoặc yêu cầu tờ thông tin của chúng tôi. Vertex Alliance đã hỗ trợ nhiều khách hàng nộp đơn xin Giấy Phép Cư Trú Làm Việc Từ Xa Malta, vui lòng liên hệ để tìm hiểu cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn muốn thiết lập một cuộc hẹn tư vấn, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.

Follow us on WeChat

Connect with us and keep up to date with our latest news and programme information.

Method 1

Add VERTEX马耳他欧洲投资移民 to your contacts

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Add Contacts” and search for WeChat ID: “VERTEX马耳他欧洲投资移民”.

Tap the “Follow” button to view our official account.

Method 2

Launch the WeChat app and tap the “+” button in the top right-hand corner. Click “Scan QR Code”.

Scan the QR Code to view our official account.